کرونا و دوگانگی ما

به گزارش وبلاگ کلشی ها، با گذشت بیش از 14 ماه از شیوع پاندمی کرونا، این دشمن ویروسی همچنان بیرحمانه می تازد و دوستان و خویشان ما را می کشد.

کرونا و دوگانگی ما

متأسفانه قادر نیستیم در برابر آن به صورتی که بتوان نزدیکان خود را از نهیب آن نگه داشت، بایستیم و مقابله کنیم. حتّی بخش چشمگیری از مردم قواعد و قوانین زمان حمله دشمن ویروسی را رعایت نمی کنند و در این جنگ مهیب با دشمنی که از راه ناپیدای هوا حمله می کند، رزم جامه را سست می کنند، با عدم رعایت اصول و برنامه های بهداشتی، رژه برعکس می فرایند و نظم جامعه را در زمان بحران می شکنند. در این وانفسا که رعایت حقوق شهفرایندی همچون حفظ حق حیات است، این گروه از جامعه با بهانه های واهی و اشاره های غیرمربوط در برابر الزام رعایت برنامه های بهداشتی قد علم می کنند، در نتیجه کرونای هزار چهره با همدستی اینان و از گوشه وکنار بر جان مردم تاخته و موجب ازدیاد تلفات انسانی می شود. تجربه نشان داده است که در هنگام هر جنگ یا بحرانی، نیازمند یک انسجام اجتماعی یا اشتراک فرهنگی در خصوص مقابله با مهاجم است اما اگر این قاعده رعایت نشود، دوگانگی یا چندگانگی فرهنگی شکل گرفته و موجب می شود که مبارزه متشتت شده و جامعه از هر سویی ضربه پذیر باشد. چیزی که ما در مبارزه با کرونا با جان و تن آن را تجربه کردیم و حمله های بی محابا از جناح گروه های لاابالی به قواعد را به هزینه مرگ دوستان و خویشانمان چشیدیم.

اما چرا در شکل دادن به این اشتراک فرهنگی و اتحاد اجتماعی در برابر دشمن نادیدنی پیروز نشده ایم؟

دستگاه تبلیغات هرجنگی نیازمند شعارها و نمادپردازی های عظیمی است که یک ملت را در برابر دشمن بیرونی متحد کند. به گمان من، نهاد بهداشت در ایران و در مبارزه با ویروس کرونا، نه با شکل دادن به یک نظام ارزشی که جایش را به یک جایگاه کوچک به نام سخنگو تقلیل داده بود. حال با این یک نفر که سخنگویی را صرفاً به شمردن آمار ترسناک مرگ تقلیل داده برای ایجاد فکر مشترک در برابر دشمن چه کار می شود کرد؟با وجود دانشکده های مختلف علوم انسانی و استادان ارتباطات، نظام بهداشت و درمان به جای بهره گیری از مشارکت سخنرانان انگیزشی و اعتقادی، که در هر جنگی معمول است، در خصوص نوع رفتار جامعه در بحران و شکل دادن اتحاد انسانی برای مبارزه با ویروس پیروز نبوده و جایگاه گفت و گویی را صرفاً به اخبار مرگ بسنده نمود، در نتیجه، حمله کرونا که از ابتدا هم اسرارآمیز و غیرقابل باور بود و ذات همه جنگ ها و پدیده های شرارت همین است، به سبب عدم شکل گیری گفت و گو و جنبش معرفتی در برابر دشمن ناپیدا، هنوز هم بخش زیادی از مردم در برابر آن ابهام داشته و دشمنی یک دشمن را باور نمی کنند.

*جامعه شناس

منبع: ایران

منبع: خبرگزاری پانا

به "کرونا و دوگانگی ما" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کرونا و دوگانگی ما"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید