رفتار خریداران لوازم خانگی

به گزارش وبلاگ کلشی ها، مرکز آمار ایران در یک نظرسنجی عمومی رفتار خریداران لوازم خانگی را بررسی کرد. نتایج این نظرسنجی که فروشندگان در آن مشارکت داشته اند، نشان می دهد که مردم در درجه اول کیفیت کالا را ملاک انتخاب قرار می دهند و در درجه دوم و سوم به برند لوازم خانگی و جذابیت ظاهری آن توجه دارند. در این گزارش آماری، دلایل کم رغبتی برخی از مشتریان به لوازم خانگی داخلی و همچنین عرضه لوازم خانگی خارجی در سطح کشور از نگاه فروشندگان نیز، محورهای دیگر پرسش و پاسخ است.

رفتار خریداران لوازم خانگی

به گزارش دنیای اقتصاد، مرکز آمار ایران در گزارشی، صنعت لوازم خانگی ایران را زیر ذره بین برد. شواهد یک گزارش رسمی نشان می دهد، مشتریان ایرانی به 9 دلیل نسبت به لوازم خانگی تولید داخل بی میل هستند که مهم ترین آنها کیفیت کمتر نسبت به نمونه های خارجی است. بازوی آماری دولت که در سال های اخیر در زمینه های مختلف اقدام به ارزیابی و افکارسنجی کرده، در گزارشی که برمبنای مصاحبه با فروشندگان بازار لوازم خانگی اجرا شده، فناوری و نوآوری را دو مزیت محصولات خارجی نسبت به تولیدات داخلی صنعت لوازم خانگی ایران اعلام کرده است.

پاسخ دهندگان در این گزارش، سه دلیل عمده انتخاب محصولات خارجی از سوی مشتریان ایرانی لوازم خانگی را دوام بیشتر به دلیل قطعات بهتر و استفاده خلاقانه از طراحی در کنار تکنولوژی بهتر و پیشرفته تر عنوان کرده اند. طرح آمارگیری از عمده فروشی و خرده فروشی لوازم خانگی که از سوی مرکز آمار ایران تهیه شده است، نشان می دهد کم رغبتی مشتریان به لوازم خانگی تولید داخلی دلایل متعددی دارد که مهم ترین آنها قابل اعتماد نبودن، نبود کیفیت در مقابل رقبای خارجی، قیمت نامناسب و فرهنگ حاکم بر رفتار مشتریان بود.

در بخش فرهنگ حاکم بر رفتار مشتریان چیزی که جالب است، اهمیت برند کالا، اهمیت کیفیت و جاذبه ظاهری است که طبق شواهد موجود، اثر عمیقی بر فرهنگ خرید لوازم خانگی در ایران دارد. فروشندگان اعلام کرده اند، مسائلی از قبیلی مصرف کمتر انرژی، حمایت کشورهای خارجی از صنعت لوازم خانگی در کنار اهمیت دادن به بازارهای خارجی از سوی تولیدکنندگان خارجی از مهم ترین دلایلی است که به اقبال بیشتر به تولیدات خارجی در ایران منجر شده است. بررسی بیشتر این گزارش، دلیل عرضه لوازم خانگی خارجی در ایران به رغم حضور برندهای داخلی را نشان می دهد. به عقیده فروشندگان لوازم خانگی از بین هفت دلیل مختلف برای عرضه لوازم خانگی، تقاضا از جانب مشتریان مهم ترین دلیل است؛ ضمن اینکه شرایط فروش آسان تر، سود بیشتر و کیفیت بهتر کالا آنها را ترغیب به عرضه این محصولات در فروشگاه های خود می کند.

این گزارش در سه بخش مختلف تنظیم شده و به دلایل عرضه لوازم خانگی در سطح کشور، ضعف کیفیت در لوازم خانگی داخلی و بی توجهی مشتریان به لوازم خانگی داخلی از نظر فروشندگان پرداخته است. این گزارش با اشاره به دلایل ضعف کیفیت در محصولات صنعت لوازم خانگی داخلی از قول فروشندگان این محصولات اعلام کرده به پنج دلیل، تولیدات ایران در این بخش کیفیت همسان با نمونه های مدرن و خارجی ندارند. اولا از آنجا که تکنولوژی و نوآوری سطح بالایی در این محصولات به کار گرفته نشده، فاصله محصولات داخلی با تولیدات رقبای خارجی محسوس است.

در عین حال به دلیل بالا بودن هزینه تولید، صنایع داخلی با مشکل کاهش کیفیت روبه رو هستند. در ضمنً قطعات به کار رفته در محصولات خارجی نسبت به همین قطعات در تولیدات داخلی بهتر و از این ناحیه اعتماد و اطمینان به صنایع داخلی کمتر است. فقدان خلاقیت در طراحی و بازار داخلی غیررقابتی از عوامل دیگر اختلاف کیفیت بین تولیدات داخلی و خارجی لوازم خانگی در بازار ایران است. این شواهد نمی تواند بازگوکننده همه آنچه در صنعت لوازم خانگی ایران می گذرد باشد؛ اما از کنار هم قرار دادن آنها می توان به وجود برخی مسائل در این صنعت رو به رشد پی برد که باید در سیاستگذاری های وزارت صمت به آنها توجه شود. از آنجا که در گزارش مرکز آمار ایران به لزوم استفاده از این شواهد برای اصلاح جهت صنعت اشاره شده، سیاستگذار بخش صنعت می تواند با تنظیم گری مناسب بخش لوازم خانگی، بنگاه های این صنعت را به سمت ارتقای کیفیت، بهبود سطح تکنولوژی و تولید محصول با آخرین روندهای نوآوری ترغیب کند تا به این ترتیب زمینه برای افزایش رقابت پذیری این محصولات در بین فروشندگان و مشتریان فراهم شود. از آنجا که جهت حاضر صنعت لوازم خانگی عمدتا روی افزایش تولید و نه صادرات محوری تنظیم شده است، بازطراحی سیاست های صنعتی این بخش با لحاظ ارتقای کیفیت قطعات به کاررفته در تولیدات داخلی و ارتقای برندهای بومی راه حلی در زمینه بالا بردن جایگاه محصولات ساخت داخل در بین مشتریان ایرانی است. جزئیات دقیق تر گزارش مرکز آمار ایران خواندنی است.

دلایل عرضه لوازم خانگی خارجی در کشور

در این بخش، سوالی که از فروشندگان این قبیل لوازم پرسیده شد، این بود که دلیل عرضه لوازم خانگی خارجی در کشور به رغم وجود برندهای داخلی چیست؟ این سوال هفت پاسخ مختلف داشته که به ترتیب تقاضا از طرف مشتریان با 34درصد، کیفیت بهتر کالاهای خارجی با 22درصد، فروش آسان تر محصولات خارجی برای فروشندگان با 20درصد، سود بیشتر با 10درصد، رقابت با سایر فروشندگان با 5درصد، عدم استقبال از کالاهای ساخت داخل با 5درصد و سایر موارد با 4درصد در شرایط فعلی سهیم هستند. در این بخش پرسشگران از فروشندگان لوازم خانگی پرسیده اند، دلایل کیفیت بیشتر لوازم خانگی خارجی نسبت به محصولات داخلی چیست؟ که به نظر این قشر این موضوع به 9دلیل مختلف رخ داده است.

مهم ترین دلیل شرایط بهتر لوازم خانگی خارجی، تکنولوژی پیشرفته تر با 26درصد، خلاقیت در طراحی مناسب تر با 9/ 19درصد، دوام بالا با 9/ 17درصد و اطمینان از کیفیت بالاتر قطعات به کار رفته در محصولات خارجی با 8/ 17درصد در رده های اصلی قرار دارند. مصرف پایین انرژی با 3/ 7درصد، سیاست های حمایتی کشورهای خارجی با 1/ 5درصد، توجه به نیاز کشورهای مقصد با 9/ 2درصد و بازار رقابتی کشور صادرکننده با 6/ 2درصد و سایرعوامل با نیم درصد در رده های بعدی قرار دارند که در پاسخ به این پرسش، فروشندگان بازگو کرده اند.

ضعف های لوازم خانگی داخلی

تولیدات داخلی ضعف های مشخصی دارند که در این گزارش به آنها توجه شده است. بی توجهی به تکنولوژی روز و به کارگیری نوآوری در لوازم (با 26درصد سهم) در کنار بالا بودن هزینه تولید و کاهش کیفیت (با 26درصد سهم)، عدم اطمینان به کیفیت قطعات به کار رفته در کالا (با 23درصد سهم)، فقدان خلاقیت در طراحی (با 18درصد سهم)، در کنار بازار غیررقابتی داخلی (با 7درصد سهم) و سایر عوامل (با یک درصد سهم) در پاسخ های فروشندگان به پرسش های مرکز آمار ایران ملموس تر بوده است.

دلایل بی توجهی به محصولات داخلی

در بررسی مرکز آمار ایران پیرامون دلایل کم رغبتی مشتریان ایرانی به محصولات داخلی، 10 دلیل مختلف به دست آمده است: قابل اعتماد نبودن با 21درصد، نبود کیفیت در مقابل رقبای خارجی با 16درصد، قیمت نامناسب با 14درصد، فرهنگ حاکم بر رفتار مشتریان با حدود 12درصد، خدمات پس از فروش ضعیف با 11درصد، تجربه ناموفق از کالا با 8درصد، عدم توصیه سایر مصرف کنندگان با 8درصد، تبلیغات ضعیف با 5درصد، توجه فنی فروشنده با 2درصد و سایر موارد با 2درصد مهم ترین مبانی بی توجهی مشتریان داخلی به محصولات ایرانی است. جالب تر اینکه در تحلیل رفتار حاکم بر مشتریان و انتخاب تولید خارجی از طریق آنها، هشت دلیل ذکر شده که توجه تولیدکنندگان خارجی لوازم خانگی به کیفیت با 27درصد، اهمیت دادن به برند کالا با 25درصد، توجه به جذابیت ظاهری با 19درصد و چشم و هم چشمی با 14درصد از عوامل اصلی این انتخاب هستند. اهمیت دادن به تبلیغات جهانی با 6درصد، حمایت از تولید داخلی با 5درصد، عدم حمایت از هویت ملی با 2درصد و سایر عوامل با یک درصد در فرهنگ رفتاری خرید مشتریان نقش دارد.

منبع: فرارو

به "رفتار خریداران لوازم خانگی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رفتار خریداران لوازم خانگی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید