جهش MU و خطر ایجاد یک نوترکیبی کرونایی بسیار کشنده

به گزارش وبلاگ کلشی ها، یک ویروس شناس ضمن اشاره به اطلاعاتی که تا به امروز درباره واریانت MU کرونا اعلام شده (جهشی که برای اولین بار در کلمبیا و اکوادر مشاهده شد)، گفت: واریانت ها حاصل گردش بی امان و لجام گسیخته ویروس ها در تمام جهان هستند.

جهش MU و خطر ایجاد یک نوترکیبی کرونایی بسیار کشنده

دکتر علیرضا ناجی - رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت وگو با وبلاگ کلشی ها، درباره ویژگی های واریانت MU یا مو کرونا که به تازگی مطرح شده است، گفت: اولین موارد واریانت MU در ژانویه سال 2021 در کشور کلمبیا و اکوادر شناسایی شد. در تازهترین بولتن سازمان جهانی بهداشت هم که سه شنبه هفته گذشته به چاپ رسید، هشدار دادند که این واریانت در کلمبیا و اکوادر رو به افزایش است. در عین حال گزارش های پراکنده ای هم از موارد شیوع این واریانت در آمریکای جنوبی و اروپا ارائه شده است.

شناسایی MU در 45 کشور

وی با بیان اینکه تا به امروز 45 کشور واریانت MU را شناسایی و گزارش نموده اند، اضافه کرد: آخرین کشور هم ژاپن بود که در روزهای گذشته اظهار داشت که دو مورد از واریانت MU را در مسافرانی که از خارج از کشورشان آمده بودند، شناسایی نموده است.

شرایط شیوع جهانی MU

ناجی با بیان اینکه درباره واریانت MU چند نکته کلیدی وجود دارد، ادامه داد: اگر به شیوع جهانی واریانت MU در پایگاه جهانی داده های GISAID که پایگاهی است که بسیاری از ژنوم ویروس های تنفسی را ثبت می نماید، توجه کنیم، اندازه شیوع آن یک دهم درصد است. بر این اساس تا به امروز چیزی بالغ بر 3هزار و 858 مورد ابتلا به این واریانت ثبت شده است. در عین حال سازمان جهانی بهداشت اعلام نموده که شیوع این واریانت به طور مداوم در کلمبیا و اکوادر افزایش یافته است. به طوری که می توان گفت اکنون به ترتیب 39 درصد و 13 درصد بیماری کووید 19 در کلمبیا و اکوادر به ترتیب مربوط به همین واریانت است. در عین حال با توجه به اینکه ظرفیت توالی یابی بیشتر کشورها پایین است، یعنی ظرفیت شناسایی نوع ژنوم ویروس شان پایین است، گزارشات مربوط به شیوع این واریانت را باید با ملاحظاتی تفسیر کرد. زیرا رقم شیوع، تحت تاثیر ظرفیت توالی یابی ژنتیکی و نظارت و تعداد کل مواردی که در یک منطقه شناسایی می نمایند، است. همین موضوع درباره لامبدا هم وجود دارد.

MU واکسن گریز است؟

وی تاکید نمود: سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که واریانت MU تعدادی جهش دارد که می تواند در برابر واکسن مقاوم باشد، اما برای تایید این موضوع باید تحقیقات بیشتری هم انجام گردد. ما هنوز خیلی درباره خصوصیات این ویروس که چقدر مهاجم تر است یا اینکه چقدر بیماری زایی و انتقال پذیری بیشتری دارد، نمی دانیم، اما طبق مطالعات اولیه ای که انجام دادند و موتاسیون هایی که در ویروس ایجاد شده، به نظر می رسد که اثربخشی واکسن ها مشابه آنچه که در واریانت های بتا و دلتا مشاهده شد، نسبت به این واریانت هم کاهش یابد.

ناجی درباره بعضی اظهارنظرها مبنی بر گریز 100 درصدی واریانت MU از واکسن، گفت: چنین اظهاراتی نادرست است، بلکه باید مطالعات بیشتری در این زمینه انجام گردد. هنوز سازمان بهداشت جهانی واریانت های MU و حتی لامبدا را به اسم واریانت های تحت نظر طبقه بندی کردند؛ یعنی واریانت هایی که ممکن است بالقوه انتقال پذیری بیشتر، مقاومت بیشتری نسبت به واکسن داشته باشند و مهاجم تر و نسبت به درمان ها مقاوم تر بوده یا نمای اپیدمیولوژی را تغییر دهند، اما هنوز به اسم واریانت نگران نماینده و مشکل آفرین طبقه بندی نشده اند. زیرا هنوز این مباحث در آن ها به اثبات نرسیده است. هر زمان که به اثبات برسد و بر اساس اطلاعات ژنومیک و اطلاعات بالینی اگر چنین چیزی مشاهده گردد، جزو واریانت های نگران نماینده طبقه بندی می شوند. البته MU با توجه به تغییراتی که داشته، ممکن است کاندید این موضوع باشد.

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: به طور کلی در طبقه بندی سازمان جهانی بهداشت برای کرونا سه طبقه بندی وجود دارد که شامل واریانت های تحت نظر، واریانت های نگران نماینده و مشکل آفرین و در نهایت واریانت های با عواقب وخیم است که تا به امروز هیچ واریانتی که با عواقب وخیم باشد، نداشتیم. واریانت های نگران نماینده هم آلفا، بتا، گاما و دلتا هستند و بقیه جزو واریانت های تحت نظر تقسیم بندی می شوند.

خطر بالقوه ویروسی با عواقب وخیم و کشتار بالا

ناجی با تاکید بر اینکه تا به امروز واریانت با عواقب وخیم را نداشتیم، گفت: اما ممکن است این اتفاق رخ دهد. یعنی اگر اجازه دهیم که ویروس ها واریانت داشته باشند و با توجه به اینکه واریانت های مختلف هم در کنار هم می چرخند، ممکن است واریانت های مختلف با هم ترکیب شده و ویروس نوترکیبی ایجاد گردد که بسیار مهاجم باشد، بیماری شدیدی ایجاد کند، کشتار بالایی داشته یا کاملا نسبت به واکسن مقاوم باشد، در شرایطی که اجازه دهیم ویروس همینطور در محیط گردش داشته باشد، این اتفاق دور از فکر نیست.

هنوز واکسیناسیون تنها راه خلاصی ما از پاندمی است

شرایط فعلی جهان؛ محیطی مناسب برای جهش های کرونا

وی تاکید نمود: در حال حاضر می دانیم که واکسیناسیون تنها راه خلاصی ما از پاندمی کووید است و البته به همراه آن انجام سایر اقدامات غیر درمانی ضروری است. در حال حاضر کشورهای ثروتمند، منابع محدود واکسن را هم برای تزریق دوز بوستر و یادآور ذخیره می نمایند. در حالی که بسیاری از نقاط جهان هنوز فرصتی برای شروع واکسیناسیون شان نداشتند. این محدودیت پوشش واکسیناسیون و در مقابل شیوع سریع ویروس کرونا، در جهان و نقاط مختلف یک شرایط ایده آل برای ظهور انواع جهش های ویروسی است.

گردش همزمان واریانت ها و خطر ایجاد نوترکیبی در ویروس

ناجی گفت: سازمان جهانی بهداشت اعلام نموده که واریانت MU را که در آمریکای جنوبی می چرخد و به ویژه از آنجایی که همراه با دلتا در گردش است، تحت نظر دارد. این همان موضوعی است که نگران آن هستیم؛ یعنی گردش همزمان واریانت های مختلف در کنار یکدیگر و احتمال ایجاد نوترکیبی و ایجاد واریانت هایی که هم می تواند مهاجم تر باشد و هم ایمن گریزتر.

وی ادامه داد: بر همین اساس توجه به اقدامات غیردرمانی بسیار مهم است. در ابتدای شیوع کووید 19 چنین موقعیتی را نداشتیم، اما اکنون شاهد این موضوع هستیم و در نقاط مختلف جغرافیایی می بینیم که واریانت های مختلف ویروس در کنار هم می چرخند و هر یک از آن ها ویژگی هایی دارند که اگر منجر به نوترکیبی گردد، بسیار بسیار نگران نماینده است و ممکن است همه چیز تحت تاثیر قرار بگیرد.

ناجی گفت: تا به امروز می توان درباره واریانت MU گفت که همین مواردی را که ذکر کردم درباره آن می دانیم، اما بیشتر باید صبر کنیم تا تحقیقات بیشتری انجام گردد تا بتوانیم خصوصیات بیشتر این واریانت را متوجه شویم.

چگونه محیط را برای تاثیرگذاری بیشتر واکسن های کرونا فراهم کنیم؟

وی تاکید نمود: بنابراین همچنان واکسیناسیون راهکار اصلی کنترل پاندمی است. علی رغم تمام واریانت هایی که آمده که به هر صورتی ممکن است واکسن را تا حدودی تحت تاثیر قرار دهند، باز هم واکسیناسیون با همین واکسن های موجود تنها راهکار است. با این حال در اینجا یک اما و نکته بسیار مهم وجود دارد؛ ما باید محیط را برای تاثیرگذاری بیشتر واکسن فراهم کنیم که این محیط همان اقدامات غیردرمانی است. باید مردم را تشویق کنیم که ماسک بزنند، فاصله اجتماعی را رعایت نمایند، مهمانی نروند، مهمانی ندهند، مسافرت نروند و در عین حال دولت هم توجه داشته باشد تا به موقع لاک داون نمایند، به موقع سکون ایجاد نمایند، امکانات مربوط به اجرای بهداشت اجتماعی را افزایش دهند، تست های بسیار زیادی را انجام دهند تا بتوانند تمام موارد مثبت را شناسایی، قرنطینه و درمان نمایند تا اینکه این اقدامات فرصتی را برای اثرپذیری مناسب واکسن ها ایجاد کند و منجر به کاهش گردش ویروس و از طرفی کنترل کووید گردد.

اخبار زرد کرونا!

واریانت ها حاصل گردش لجام گسیخته کرونا در جهان

وی گفت: بر خلاف آنچه که اخبار زرد و نادرست اعلام می نمایند و می گویند که واکسن ها منجر به ایجاد واریانت های تازه می شوند، اصلا درست نیست، بلکه واریانت ها حاصل گردش بی امان و لجام گسیخته ویروس ها در تمام جهان هستند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "جهش MU و خطر ایجاد یک نوترکیبی کرونایی بسیار کشنده" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جهش MU و خطر ایجاد یک نوترکیبی کرونایی بسیار کشنده"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید